ELSA H 05 – Construction Hoist – Ascensore da cantiere

Construction Hoist - Capacity 500 Kg
Ascensore da cantiere - Capacità 500 Kg
Ascenseur de chantier - Capacité 500 Kg
Ascensor de obra - Capacidad 500 Kg